Socialiniai partneriai

1. Kaune:

Kauno technikos profesinio mokymo centras (2017 m. kovo 24 d., Nr. 19-204)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (2017 m. vasario 23 d., Nr. BN17-50/19-86)
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka (2016 m. gruodžio 19 d., Nr. 2016/12/19-1005)
UAB „Kalba LT“ (2016 m. spalio 11 d. Nr. 2/19-784)
VšĮ „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ (2016 m. spalio 28 d., Nr. 2016/10/19-746)
Odontologijos klinika „Neodenta“ (2016 balandžio 13 d. Nr. 19-224)
Aleksandro Stulginskio universitetas (2015 m. lapkričio 11 d. sutartis Nr. 19-705)
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras (2016 m. kovo 4 d., Nr. 19-121)
Kauno informacinių technologijų mokykla (2015 m. spalio 7 d. sutartis Nr. 19-662)
Kauno kolegija (2014 m. kovo 12 d., Nr. 19-73/14-45)
Kauno 1-oji muzikos mokykla (2014 m. rugsėjo 9 d. sutartis Nr. 19-374)
Kauno Plaukimo mokykla (2013 m. rugpjūčio 21 d., Nr. 7-51/19-658)
Kauno Jono Jablonskio gimnazija (2012 m. gruodžio 28 d., sutartis Nr. 19-246)
VšĮ VDU „Rasos“ gimnazija (2012 m. gegužės 11 d. sutartis Nr. 7-453)
Lietuvos sporto universitetas (2013 m. sausio 30 d. sutartis Nr. 19-287)
Kauno Arkivyskupijos kurija (2011 m. gruodžio 21 d., sutartis Nr. 7-200)
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla (2011 m. spalio 3 d., Nr. 7-045)
Kauno tautinės kultūros centras (2011 m. rugsėjo 26 d. sutartis Nr. 3.22-48/7-061)
Mažesniųjų brolių kapucinų OFM Cap ordinas (2011 m. rugpjūčio 31 d., Nr. 7-543)
Kauno Maironio universitetinė gimnazija (2011 m. birželio 17 d., Nr. 7-473)
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (2010 m. rugpjūčio 31 d., Nr. 7-651)
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (2009 m. vasario 10 d. sutartis Nr. 7-212)
VšĮ „Jaunimo karjeros centras“ (2008 m. rugsėjo 19 d. sutartis Nr. 7-028)
Kauno l/d „Vilnelė“ (2008 m. spalio 22 d. sutartis Nr. 7-061)
Kauno l/d „Pušaitė“ (2008 m. s
palio 22 d., Nr. 7-062)
Kauno l/d „Židinėlis“ (2007 m. rugsėjo 12 d. sutartis Nr. 7-008)
Kauno darbo birža (2007 m. gegužės 15 d., sutartis Nr. 7-108A)

2. Lietuvoje:

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos (2017 m. kovo 1 d., Nr. 53/19-120)
Ugdymo plėtotės centras (2015 m. birželio 1 d. sutartis Nr 19-545)
VšĮ „Robotikos akademija“ (2013 m. spalio 4 d. sutartis Nr. 19-752)
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras (2012 m. rugsėjo 5 d. sutartis Nr. 19-003)
VšĮ „Lions Quest Lietuva“ (2010 m. birželio 4 d. sutartis Nr. 7-464)
Lietuvos golfo federacija (2010 m. sausio 29 d. sutartis Nr. LGF-2010/01/7/272)

3. Užsienyje:

Nuo 2012 metų mokykla priklauso Microsoft inovatyvių mokyklų tinklui. Mokykloje mokymui naudojamos Office 365 programos. 11 mokytojų pripažinti Microsoft inovatyviais mokytojais, 3 mokytojai mokyklos ir savo patirtį pristatė pasauliniuose inovatyvių mokyklų forumuose Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Vengrijoje.