Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos vaikų ir mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokyklos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje aprašas

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) forma

Teisės aktai reglamentuojantys asmens duomenų saugumą:

Atsakingi asmenys:

Atsakomybės sritis

Pareigos

Vardas, Pavardė

Telefono Nr., el. pašto adresas
Atsakinga už duomenų subjektų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymąRaštinės administratorėIrena Samulionienė

(8 37) 362827

mokykla@vileisis.kaunas.lm.lt

Atsakinga už mokinių asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymąDirektoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymuiDaiva Micienėdaiva.miciene@vileisiumokykla.lt
Atsakingas už vykdomo vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymą ir apsaugą.IKT specialistasVytautas Žiužnysvytautas.ziuznys@vileisiumokykla.lt