Mokykloje įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. Pastebėjus pažeidimus prašome pateikti informaciją jums priimtinu būdu:

1. elektorininiu paštu – pranesk@vileisiumokykla.lt  

2. tiesiogiai atvykus į mokyklą adresu Demokratų g. 36, 48420 Kaunas (į raštinę)

3. atsiunčiant  paštu pranešimą su žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“ adresu Demokratų g. 36, 48420 Kaunas.

Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje tvarkos aprašas


Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

internete: LR specialiųjų tyrimų tarnyba arba telefonu: +370 5 266 3333


Korupcijos prevencinė komisija:

Rita Čižinauskienė – pirmininkė, socialinė pedagogė,

Vilma Milašiūnaitė – narė, direktorės pavaduotoja ugdymui ir projektinei veiklai, psichologė,

Onutė Apanavičienė – narė, pradinių klasių mokytoja,

Artūras Šiupinys – narys, istorijos mokytojas,

Laimutė Žukauskienė – narė, anglų kalbos mokytoja.


Mokyklos korupcijos prevencijos programa

Mokyklos korupcijos prevencijos priemonių planas 2019 – 2021 m.m.

Naudingos nuorodos: