Susidūrei su korupcija?

Apie neteisėtus veiksmus Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje prašome pranešti el. paštu apie.korupcija@gmail.com

Anonimiškumą garantuojame!

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

internete: LR specialiųjų tyrimų tarnyba arba telefonu: +370 5 266 3333


Korupcijos prevencinė komisija:

Rita Čižinauskienė – pirmininkė, socialinė pedagogė,
Onutė Apanavičienė – narė, pradinių klasių mokytoja,
Artūras Šiupinys – narys, istorijos mokytojas,
Nijolė Prišmantienė – narė, muzikos mokytoja,
Laimutė Žukauskienė – narė, anglų kalbos mokytoja.


Mokyklos korupcijos prevencijos programa

Mokyklos korupcijos prevencijos priemonių planas 2018 – 2019 m.m.

Naudingos nuorodos: