MOBIS elektroninis katalogas

Informacija pradedant naudotis MOBIS

Mokyklos biblioteka 

Biblioteka duris atvėrė kartu su mokykla 1965 metais. Bibliotekai daugiau nei 40 metų vadovavo ir skaitytojų poreikius tenkino Palmyra Švaikauskienė. Šiuo metu jos pareigas perėmė bibliotekininkė Loreta Narbutienė.

Mokyklos biblioteka, siekdama tapti modernia ir patogia lankytojams, 2010 m. įsigijo programinę įrangą MOBIS. Tai buvo svarbus žingsnis į informacinių technologijų amžių. MOBIS programinė įranga leido modernizuoti įprastus darbo metodus ir pilnai automatizavo bibliotekos veiklą – nuo katalogizacijos iki bibliotekos lankytojų aptarnavimo. Įdiegus programą, skaitytojai informaciją randa elektroniniame kataloge, o darbuotoja knygas išduoda naudodamasi programa.

Taip pat mokykloje nuolatos rūpinamasi knygų fondo kokybe. Nebetinkami, neaktualūs leidiniai nurašomi, o jų vietas užima nauji, mokyklos skaitytojų poreikius atitinkantys leidiniai.

Knygos, kitos mokymosi priemonės, dokumentai įsigyjami už tam skirtas lėšas. Knygų mokykla gauna dovanų ir iš mokyklos bendruomenės narių, svečių, organizacijų. Bibliotekoje galima rasti ne tik knygų, bet ir dienraštį „Kauno diena“, žurnalus „Iliustruotas mokslas“, „Paukščiai“, „Lututė“, „Naminukas“, „Justė“, „Flintas“, „Valstybė“, „Psichologija Tau“.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Skaitytojai aptarnaujami pagal MOBIS programą.
 • Pagalba moksleiviams ir mokytojams ieškant informacijos.
 • Informacijos paieška pagal moksleivių bei mokytojų užklausas.
 • Pateikiami moksleiviams rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai.
 • Nuolatinis informavimas apie naujai gautus leidinius.
 • Mokinių aprūpinimas vadovėliais.
 • Knygų ir spaudinių išdavimas į namus.
 • Naudojimasis spaudiniais skaitykloje.
 • Naudojimasis kompiuteriais ir internetu.

SVARBIAUSIOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 • Mokyklos knygų fondas  atviras,  juo gali naudotis visi mokyklos moksleiviai, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai.
 • Enciklopedijos, žodynai, žinynai į namus neišduodami, jais galima naudotis tyliojoje skaitykloje.
 • Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinius, skaitytojas privalo juos pakeisti tokiais pačiais.
 • Moksleivis ar mokytojas, išvykdamas iš mokyklos, privalo atsiskaityti su biblioteka.
 • Bibliotekoje reikia laikytis tylos ir tvarkos.

Pagrindiniai mokyklos bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

 • Aktyviai dalyvauti kintančiame mokymosi procese.
 • Kryptingai plėsti bibliotekos fondus pagal ugdymo procesą.
 • Kurti ugdymosi aplinkas, kuriose mokiniai atranda savo talentus, ieško savęs ir priima sprendimus.
 • Ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą, padėti atskleisti jų gabumus.

Bibliotekos leidinių fondas:

 • informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.);
 • programinė literatūra (grožinė ir kt.);
 • vaikų literatūra;
 • mokslo, populiarioji literatūra.

Bibliotekoje, mokiniai gali naudotis kompiuteriais su interneto prieiga, spausdintuvu, sukauptu knygų fondu ir įvairia informacija.

Mokyklos bibliotekos darbuotoja garsina tautinio atgimimo veikėjų Jono ir Petro Vileišių vardą, renka ir kaupia medžiagą apie visą Vileišių giminę. Tai simbolinis tiltas, jungiantis kartas, darbus Lietuvai. Tai suvokimas, kad didingos Vileišių idėjos gyvuoja.

Siekiama, kad biblioteka nebūtų tik knygų saugykla ir jų išdavimo vieta, bet taptų ypatinga ugdymo(si) erdve. Kurdama tam palankią aplinką, biblioteka skatina mokinius atrasti savo talentus, geriau pažinti save. Tiek mokyklos, tiek bibliotekos renginiai kviečia moksleivius atskleisti savo kūrybiškumą.

Bendraujant su mokyklos bendruomene, biblioteka ir toliau tenkins skaitytojų poreikius bei ugdys dorą, smalsų, kūrybingą žmogų.

Mokyklos bibliotekos darbo laikas:

I – V

8.00–16.30 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.


REKOMENDUOJAMŲ PERSKAITYTI KNYGŲ SĄRAŠAS

1-8 KLASIŲ MOKINIAMS