VISOS DIENOS MOKYKLA

VDM tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui(si) visa dieną saugioje aplinkoje.

VDM tikslinės grupės-1 klasių mokiniai.

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ DIENOTVARKĖ

7.45-8.00      Atvykimas, bendravimas, pasiruošimas veikloms

8.00-12.45    Privalomos formaliojo švietimo pamokos; bendra  pertraukų trukmė 1 val.

12.45-13.30  Pertrauka. Mokinių priežiūra po pamokų: poilsis, žaidimai.

13.30-14.00  Pietūs

14.00-15.00   Individualizuota švietimo pagalba: specialistų konsultacijos, mokymosi pagalba, savarankiškas mokymasis ir kt.

15.00-16.30   Pertrauka. Neformalus ugdymas, buvimas lauke.

16.30-16.45   Asmeninės konsultacijos, dienos aptarimas, išlydėjimas namo.

PASLAUGA NEMOKAMA