KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLA

PERIODINIS VALDYMAS

2018 – 2019 MOKSLO METAI

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖSPIRMININKAS
Direkcinė tarybaDalia Lapėnienė, direktorė, dalia.lapeniene@vileisiumokykla.lt
Metodinė tarybaAušra Ražauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, ausra.razauskiene@vileisiumokykla.lt
Metodinių grupių pirmininkai:
Gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų Aušra Marija Bidvienė, matematikos mokytoja metodininkė, ausra-marija.bidviene@vileisiumokykla.lt
Menų, technologijų ir kūno kultūrosNijolė Prišmantienė, muzikos mokytoja metodininkė, nijole.prismantiene@vileisiumokykla.lt
Kalbų ir dorinio ugdymoJolita Ravinienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė jolita.raviniene@vileisiumokykla.lt
Pradinių klasiųDalia Baranauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, dalia.baranauskiene@vileisumokykla.lt
Ikimokyklinis ir Priešmokyklinis ugdymasGiedrė Česnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, giedre.cesniene@vileisiumokykla.lt
Auklėtojų tarybaDaiva Micienė, direktorės pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, daiva.miciene@vileisiumokykla.lt
Vaiko gerovės komisijaDaiva Micienė, direktorės pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, daiva.miciene@vileisiumokykla.lt
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijaDalia Lapėnienė, direktorė, dalia.lapeniene@vileisiumokykla.lt
Mokytojų priėmimo į darbą atrankos vykdymo darbo grupėDalia Lapėnienė, direktorė, dalia.lapeniene@vileisiumokykla.lt
Tarifikacinė komisijaDaiva Micienė, direktorės pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, daiva.miciene@vileisiumokykla.lt
Antikorupcijos komisijaRita Čižinauskienė, socialinė pedagogė metodininkė, rita.cizinauskiene@vileisiumokykla.lt
Pilietinių ir tautinių renginių organizavimo ir įgyvendinimo darbo grupėArtūras Šiupinys, istorijos mokytojas metodininkas,  arturas.siupinys@vileisiumokykla.lt
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupėVilma Milašiūnaitė, direktorės pavaduotoja ugdymui ir projektinei veiklai, vilma.milasiunaite@vileisiumokykla.lt
IKT ir STEAM darbo grupė

Vilma Milašiūnaitė, direktorės pavaduotoja ugdymui ir projektinei veiklai, vilma.milasiunaite@vileisiumokykla.lt

Gediminas Grėsius, geografijos mokytojas metodininkas, gediminas.gresius@vileisiumokykla.lt

Simona Kentrienė, biologijos mokytoja, simona.bikinaite@vileisiumokykla.lt

Sielovados darbo grupėDalia Lapėnienė, direktorė, dalia.lapeniene@vileisiumokykla.lt

Darbo taryba:

Julija Venclovienė –  direktoriaus pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams, pirmininkė

Kęstutis Alšauskas – mokytojas, narys

Artūras Šiupinys – mokytojas, sekretorius

Nijolė Prišmantienė – mokytoja, narė

Onutė Apanavičienė – mokytoja, narė