KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLA

PERIODINIS VALDYMAS

2019-2020 MOKSLO METAI

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖSPIRMININKAS
Direkcinė tarybaDalia Lapėnienė, direktorė, pirmininkė, dalia.lapeniene@vileisiumokykla.lt
Metodinė taryba

Vilma Milašiūnaitė, direktorės pavaduotoja ugdymui ir projektinei veiklai, koordinatorė, vilma.milasiunaite@vileisiumokykla.lt

Aušra Ražauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, pirmininkė, ausra.razauskiene@vileisiumokykla.lt

Darbo taryba

Julija Venclovienė – direktorės pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams, pirmininkė, julija.vencloviene@vileisiumokykla.lt

Kęstutis Alšauskas – fizikos ir IT mokytojas, narys, kestutis.alsauskas@vileisiumokykla.lt

Artūras Šiupinys – istorijos mokytojas metodininkas, sekretorius, arturas.siupinys@vileisiumokykla.lt

Nijolė Prišmantienė – muzikos mokytoja metodininkė, narė, nijole.prismantiene@vileisiumokykla.lt

Onutė Apanavičienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė, narė, onute.apanaviciene@vileisiumokykla.lt

Mokyklos taryba

Eglė Leščinskienė, tarybos pirmininkė, tėvų atstovė;

nariai:

Egidija Porvaneckaitė – Diminskienė, tarybos sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, egidija.diminskiene@vileisiumokykla.lt;

Milda Stankevičienė, tėvų atstovė, narė;

Asta Jesinskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, narė, asta.jesinskene@vileisiumokykla.lt;

Vilija Riaubienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, narė, vilija.riaubiene@vileisiumokykla.lt;

Arvydas Savickas, tėvų atstovas, narys;

Ieva Pockeviča, mokinių atstovė, narė, ieva.pockevica@vileisiumokykla.lt

Auklėtojų taryba

Daiva Micienė, koordinatorė, direktorės pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, koordinatorė, daiva.miciene@vileisiumokykla.lt

Vaida Stubraitė, anglų kalbos mokytoja, pirmininkė, vaida.stubraite@vileisiumokykla.lt

METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI:
Gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslųAušra Marija Bidvienė, matematikos mokytoja metodininkė, pirmininkė, ausra-marija.bidviene@vileisiumokykla.lt
Menų, technologijų ir kūno kultūrosNijolė Prišmantienė, muzikos mokytoja metodininkė, pirmininkė, nijole.prismantiene@vileisiumokykla.lt
Kalbų ir dorinio ugdymoJolita Ravinienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, pirmininkė, jolita.raviniene@vileisiumokykla.lt
Pradinių klasiųDalia Baranauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė, dalia.baranauskiene@vileisumokykla.lt
Ikimokyklinis ir Priešmokyklinis ugdymasGiedrė Česnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė, giedre.cesniene@vileisiumokykla.lt
KOMISIJOS:
Vaiko gerovės komisijaDaiva Micienė, direktorės pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, pirmininkė,  daiva.miciene@vileisiumokykla.lt
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijaDalia Lapėnienė, direktorė, pirmininkė, dalia.lapeniene@vileisiumokykla.lt
Tarifikacinė komisijaDaiva Micienė, direktorės pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, pirmininkė, daiva.miciene@vileisiumokykla.lt
Antikorupcijos komisijaRita Čižinauskienė, socialinė pedagogė metodininkė, pirmininkė,  rita.cizinauskiene@vileisiumokykla.lt
Mokinių priėmimo į mokyklą komisija

Jūratė Morkūnienė, direktorės pavaduotoja ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui, koordinatorė (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, 1-4 klasės), jurate.morkuniene@vileisiumokykla.lt

Daiva Micienė, direktorės pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, koordinatorė (5-8 klasės), daiva.miciene@vileisiumokykla.lt

Viešųjų pirkimų komisijaJulija Venclovienė, direktorės pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams, pirmininkė, julija.vencloviene@vileisiumokykla.lt
Inventorizacijos komisijaGema Mickevičienė, archyvarė, pirmininkė, gema.mickeviciene@vileisiumokykla.lt
DARBO GRUPĖS:
Mokytojų priėmimo į darbą atrankos vykdymo darbo grupėDalia Lapėnienė, direktorė, pirmininkė, dalia.lapeniene@vileisiumokykla.lt
Pilietinių ir tautinių renginių organizavimo ir įgyvendinimo darbo grupėArtūras Šiupinys, istorijos mokytojas metodininkas, pirmininkas, arturas.siupinys@vileisiumokykla.lt
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Dalia Lapėnienė, direktorė, koordinatorė, dalia.lapeniene@vileisiumokykla.lt

Vilma Milašiūnaitė, direktorės pavaduotoja ugdymui ir projektinei veiklai, pirmininkė, vilma.milasiunaite@vileisiumokykla.lt

Sielovados darbo grupėDalia Lapėnienė, direktorė, koordinatorė, dalia.lapeniene@vileisiumokykla.lt
PROJEKTINĖS VEIKLOS DARBO GRUPĖS:
Į STEAM orientuoto ugdymo darbo grupėSimona Kentrienė, biologijos mokytoja metodininkė, pirmininkė, simona.bikinaite@vileisiumokykla.lt
IKT plėtros darbo grupėGediminas Grėsius, geografijos mokytojas metodininkas, pirmininkas, gediminas.gresius@vileisiumokykla.lt
Globalaus švietimo projektų darbo grupėLaimutė Žukauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, pirmininkė, laimute.zukauskiene@vileisiumokykla.lt
Mokymosi taikant ,,LEGO Education“ darbo grupėJūratė Morkūnienė, direktorės pavaduotoja ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui, koordinatorė, jurate.morkuniene@vileisiumokykla.lt
Fizinio aktyvumo ugdymo darbo grupė

Jūratė Morkūnienė, direktorės pavaduotoja ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui, koordinatorė, jurate.morkuniene@vileisiumokykla.lt

Aivaras Grigaliūnas, fizinio ugdymo mokytojas, pirmininkas, aivaras.grigaliunas@vileisiumokykla.lt

BMT mokytojų darbo grupėJūratė Morkūnienė, direktorės pavaduotoja ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui, koordinatorė, jurate.morkuniene@vileisiumokykla.lt