Aktualių tyrimų ir analizių nėra.


Veiklos įsivertinimas

Mokyklos pažanga:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybė:

IKT taikymas mokinių kompetencijų ugdymui:

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas bei klasių mikroklimatas: