Mokyklos veiklos išorinio vertinimo rezultatai (vertinimas atliktas 2014 m. lapkričio 3–7 d.)

 • Stiprieji mokyklos veiklos aspektai
 1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 3 lygis).
 2. Bendruomenės santykiai (1.1.4. – 3 lygis).
 3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3. –3 lygis).
 4. Mokymo ir gyvenimo ryšys (2.3.2. –3 lygis).
 5. Mokytojo ir mokinio dialogas (2.3.3 – 3 lygis).
 6. Kiti pasiekimai (3.2.2. – 3 lygis).
 7. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1.– 3 lygis).
 8. Lyderystė mokykloje (5.3.2. – 3 lygis).
 9. Personalo komplektavimas (5.4.1. –3 lygis).
 10. Turto vadyba (5.5.2. –3 lygis)
 • Tobulintini mokyklos veiklos aspektai
 1. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis).
 2. Mokėjimas mokytis (2.4.2. – 2 lygis).
 3. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2.– 2 lygis).
 4. Atskirų mokinių pažanga (3.1.1. – 2 lygis).
 5. Gabių vaikų ugdymas pamokoje (4.3.2. – 2 lygis).

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2016

Stipriosios sritys:
 • Tradicijos ir ritualai (1.1.2.)
 • Bendruomenės santykiai (1.1.4.)
 • Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3.)

 

Tobulinimui pasirinktos veiklos sritys:

 • Gabių ir talentingų vaikų ugdymas (4.3.2.)
 • Atskirų mokinių pažanga (3.1.1.)
 • Mokymo nuostatos ir būdai (1.1.4.)