VIDUTINIO METINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (BRUTO)

2020 m. sausio 1 d.

Eil. Nr.Pareigų pavadinimasVidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto)
1.DirektoriusNeskelbiama**
2.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1900,58
3.Mokytojai ekspertaiNeskelbiama**
4.Mokytojai metodininkai1428,08
5.Vyresnieji mokytojai1335,85
6.Mokytojai1118,09
7.PsichologasNeskelbiama**
8.Socialinis pedagogasNeskelbiama**
9.Specialusis pedagogasNeskelbiama**
10.BibliotekininkasNeskelbiama**
11.LogopedaiNeskelbiama**
12.Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas939,72
13.Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (neatestuotas)849,39
14.Ikimokyklinio ugdymo mokytojas878,46
15.Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas997,04
16.Priešmokyklinio ugdymo mokytojas (neatestuotas)Neskelbiama**
17.Priešmokyklinio ugdymo mokytojas1064,8
18.Priešmokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas1231,91
19.Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkasNeskelbiama**
20.ITS  specialistas1225,33
21.Direktoriaus pavaduotojas ūkiuiNeskelbiama**
22.AdministratoriusNeskelbiama**
23.Raštvedys1076,66
24.ArchyvarasNeskelbiama**
25.Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas816,64
26.ValytojaMMA
27.KiemsargisMMA
28.ŪkvedysNeskelbiama**
29.BudėtojasMMA
30.SandėlininkasNeskelbiama**

* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt