Maitinimas

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“

Vaikai valgo tris kartus per dieną. Tėvams parašius prašymą, galima atsisakyti pusryčių ar vakarienės.

Vaikų dienos maitinimo normos mokestis yra už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Grupių maitinimo įkainiai, nepritaikius lengvatų:

  • Pusryčiai- 0,52 Eur
  • Pietūs-0,98 Eur
  • Pavakariai – 0,30 Eur (12 val. ugdymo grupėje)
  • Vakarienė- 0,52 Eur
  • Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka  0,58 Eur atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.