Etno šokių grupė „Saulala“

Vadovė Indrė Praškevičienė

Etno šokių grupė „Saulala“ –  Mokiniai išmoks įvairių liaudies šokio žingsnelių, jų junginių, išmoks žaisti lietuvių liaudies žaidimus,  ratelius bei šokti šokius. Ugdys savo kūrybines galias, lavins koordinaciją, laikyseną, pusiausvyrą. Pakels savo sceninės kultūros lygį, išmoks bendrauti šokio metu, ugdys pagarbą lietuvių liaudies šokiui bei tradicijoms. Mokiniai dalyvaus mokyklos ir miesto renginiuose.