Jaunasis žurnalistas

Mokytoja  Aušra Ražauskienė

Kryptinga veikla skirta gabių vaikų lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, mokėjimo dirbti komandoje, komunikavimo kompetencijų ugdymui, teksto kūrimo įgūdžių gilinimui. Jaunieji žurnalistai susipažins su žurnalistikos pagrindais, mokysis rinkti medžiagą, analizuos, kritiškai vertins,  ims interviu, kurs straipsnelius mokyklos laikraščiui. Būrelio nariai įgis bendravimo, bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžių.

Jaunieji žurnalistai leidžia interaktyvų mokyklos laikraštį: