Keramika

Būrelio vadovė Dalia Bruklienė

Keramikos būrelyje vaikai susipažins su keramikos technologijomis, išmoks įvairių lipdymo būdų. Mokytojas teiks individualią pagalbą mokiniams, skatins jų kūrybiškumą. Ugdymo procese bus sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai, kuriamos teigiamos emocijos.  Būrelio vadovas aptars su mokiniais ir jų tėvais atliktas užduotis ir pasiektą rezultatą.