Kvadrato būrelis

Mokytoja Rita Gražienė

Kvadrato būrelio programos paskirtis: užsiėmimų metu vaikai susipažins su sveika gyvensena,  kvadrato, išmoks pagrindinių žaidimų judesių ir technikos, išmoks valdyti savo kūną, bus ugdomas mokinių pastabumas, reakcija, koordinacija, greitumas ir valia. Mokiniai bus skatinami būti fiziškai aktyviais laisvalaikio metu. Panaudojant tam tikras individualias ir grupines užduotis, žaidimus, bus lavinami mokinių gebėjimai: sveikos gyvensenos (savęs pažinimo, savikontrolės, fizinio aktyvumo), judėjimo (bėgimo, nešimo, stūmimo, ridenimosi, ropojimo, pusiausvyros išlaikymo), komunikavimo, bendravimo, dėmesio sutelkimo, pasitikėjimo savimi. Jie išmoks dirbti grupėse ir individualiai, taps drąsesni, atsakingesni, nes judrieji  žaidimai ugdo ne tik kūną, bet ir pastabumą, bei logiką. Būrelį gali lankyti visi pageidaujantys. Specialaus pasirengimo nereikalaujama.