Matematika kitaip

Mokytoja Evalda Čeilitkienė

 

Gabiems vaikams suteikiamos galimybės įgyti papildomų matematikos žinių, nes matematika – pasaulio pažinimo instrumentas, leidžiantis ugdyti ir ugdytis gebėjimus skaičiuoti, logiškai mąstyti ir formalizuoti mintis, analizuoti, įrodyti, kritiškai vertinti, lavinti vaizdinį, erdvinį mąstymą.

Spręsime tarptautinių matematikos olimpiadų „KINGS“, „OLYMPIS“, „Kengūra“ uždavinius, dalyvausime viktorinoje „Mąstyk, skaičiuok, spėk“, projekte „Kaip lietuviai žemę matavo“, „Lankstau, kuriu – džiaugiuosi“. Išleisime laikraštį „MM“.

Išmoksime originaliai mąstyti, įgyvendinti įvairias idėjas, motyvuotai reikšti mintis, gudrauti, abejoti, džiaugtis.

Pasiekimai. Laimime prizines vietas ,,OLYMPIS‘‘, ,,KINGS‘‘ olimpiadose.