Skautų draugovė „Žemyna“

Vadovė Rimutė Lukošienė

Skautiško ugdymo metodika paremtas gimtojo krašto pažinimas, dorovinis ir tautinis auklėjimas, aktyvus poilsis gamtoje, ekologinis ugdymas. Naudojama saviauklos sistema, kuri yra paremta įžodžiu ir priesakais, mokymusi per veiklą, skilčių sistema, patyrimo laipsniais, specialybių programomis.