Vokiečių kalba

Mokytoja Vaida Stubraitė

Vokiečių kalba – Mokinių pažinimo poreikio tenkinimas bei kalbinės (vokiečių k.) kompetencijos ugdymas.

Ugdyti vokiečių kalbos komunikacinę ir tarpkultūrinę kompetenciją, teikiančią galimybę vartoti kalbą kai kuriose asmeninio gyvenimo situacijose.

Užsiėmimų metu per komunikacinius žaidimus vaikai susipažins su vokiečių kalbos pagrindais, kaip abėcėle, skaičiais, spalvomis, pagrindinių temų žodynu ( mokyklos aplinka, laisvalaikis, mano nuotaikos, namai, parduotuvėje, maistas ir t.t.). Vaikai skatinami ne tik įgyti vokiečių kalbos pagrindų, bet ir pažinti vokiškai kalbančių šalių kultūrą, ugdomi bendradarbiavimo su bendramoksliais ir kūrybiškumo įgūdžiai.