Gerbiama Mokyklos bendruomene,

Nuotolinis mokymas vyks pagal 2020 2021 m.m II pusmečio tvarkaraštį.  Nuotolinis mokymas vykdomas Office365 aplinkoje esančioje TEAMS programėlėje.
Jei mokiniui kyla sunkumų prisijungiant prie Office365 aplinkos – susisiekite su savo klasės auklėtoja (ar pradinio ugdymo mokytoja) arba kreipkitės į IKT administratorių, arba direktorės pavaduotoją ugdymui.
Nuotolinio mokymosi metu TAMO dienynas ir Office365 aplinka tampa pagrindine mokyklos ir šeimos bendravimo platforma. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme – Mūsų darželis, el. paštas ir Facebook Messanger.
Labai prašome sekti mokyklos svetainėje pateikiamą informaciją, žinutes TAMO dienyne, O365 aplinkoje ir aktyviai bendradarbiauti su mokytojais ir mokyklos administracija. 
Kad nuotolinis mokymasis vyktų sklandžiai, reikia visų mūsų pastangų. Tegu šis iššūkis sutelks mus ir mes sklandžiai įsitrauksim į nuotolinio mokymo veiklas.  

  1. Direktorė, tel. 8673 99455.
  2. Direktorės pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams, tel. (8 37) 36 26 23.
  3. Direktorės pavaduotoja ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui, tel. 8683 73797.
  4. Direktorės pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, tel. 8683 73794.
  5. Direktorės pavaduotoja ugdymui ir projektinei veiklai, tel. 861639372.
  6. Informacinių technologijų sistemų administratoriai, tel. 8643 49383,  8698 15504.

Pagalba mokantis

Konsultacijų grafikas

Svarbūs mokyklos dokumentai:

Nuotolinio darbo mokykloje tvarkos aprašas

Nuotolinio mokymo organizavimo 1-8 klasėse taisyklės

Sprendimas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose

Dažniausiai užduodami klausimai:

Kaip vaikui prisijungti prie Office365 sistemos? Trumpa video pamokėlė: https://drive.google.com/open?id=1jmhX1iwztYOoyAeDOdAR-WX_6VkTndfY 

Kur rasti TEAMS mokymosi aplinką? Trumpa video pamokėlė: https://drive.google.com/open?id=1z6AkNTpWtzY7hu_WQrDgDtAQ3acy3zEf 

Nuotolinio mokymo savanorių pagalbos centras https://padesimprisijungti.lt/