Gerbiama Mokyklos bendruomene,

Informuojame, kad nuo kovo 30 d. pradedame laikinąjį nuotolinį mokymą. Jo sėkmingumas priklauso nuo mokinių, tėvų ir mokytojų geranoriškumo, pasitikėjimo ir atsakingumo bendradarbiaujant ir ugdant jūsų vaikus.
Nuotolinis mokymas vyks pagal 2019-2020 m.m II pusmečio tvarkaraštį.  Pranešame, kad NM vykdomas Office365 aplinkoje esančioje TEAMS programėlėje.
Jei mokiniui kyla sunkumų prisijungiant prie Office365 aplinkos – susisiekite su savo klasės auklėtoja (ar pradinio ugdymo mokytoja) arba kreipkitės į IKT administratorių, arba direktorės pavaduotoją ugdymui V. Milašiūnaitę (telefonai svetainėje).
Nuotolinio mokymosi metu TAMO dienynas ir Office365 aplinka tampa pagrindine mokyklos ir šeimos bendravimo platforma. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme – Mūsų darželis, el. paštas ir Facebook Messanger.
Labai prašome sekti mokyklos svetainėje pateikiamą informaciją, žinutes TAMO dienyne, O365 aplinkoje ir aktyviai bendradarbiauti su mokytojais ir mokyklos administracija. 
Kad nuotolinis mokymasis vyktų sklandžiai, reikia visų mūsų pastangų. Tegu šis iššūkis sutelks mus ir mes sklandžiai įsitrauksim į nuotolinio mokymo veiklas.  

  1. Direktorės pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams, tel. (8 37) 36 26 23.
  2. Direktorės pavaduotoja ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui, tel. 8683 73797.
  3. Direktorės pavaduotoja pagrindiniam ugdymui, tel. 8683 73794.
  4. Direktorė, tel. 8673 99455.
  5. Informacinių technologijų sistemų administratoriai, tel. 8643 49383,  8698 15504.

Svarbūs mokyklos dokumentai:

Laikinas nuotolinio darbo mokykloje tvarkos aprašas

Laikinojo nuotolinio mokymo organizavimo 1-8 klasėse taisyklės

Sprendimas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose

Dažniausiai užduodami klausimai:

Kaip vaikui prisijungti prie Office365 sistemos? Trumpa video pamokėlė: https://drive.google.com/open?id=1jmhX1iwztYOoyAeDOdAR-WX_6VkTndfY 

Kur rasti TEAMS mokymosi aplinką? Trumpa video pamokėlė: https://drive.google.com/open?id=1z6AkNTpWtzY7hu_WQrDgDtAQ3acy3zEf 


IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS


PRADINIS UGDYMAS


PAGRINDINIS UGDYMAS


NEFORMALUS UGDYMAS