PRADINIS UGDYMAS

Pradinio ugdymo tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą,  padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinis ugdymas vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programas. Jos įgyvendinamos vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Pradinio ugdymo įgyvendinimo ypatumai

  1. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokykla dalyvauja „Visos dienos mokyklos“ modelio išbandyme. VDM veiklos orientuotos į 1 klasių mokinius. 1 klasių mokiniams sudaroma galimybė mokykloje praleisti popamokinį laiką turiningai ugdantis neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, atliekant namų darbų užduotis, gaunat reikiamą pedagoginę ar švietimo pagalbą.
  2. 1-4 klasėse įgyvendinama socialinio ir emocinio ugdymo programa „Laikas kartu“.
  3. Nuo 2012 m. mokykla dalyvauja „Microsoft“ korporacijos inicijuotoje programoje „Microsoft mokykla“. Mokymui naudojama Ofice365 programinė įranga – klasių mokiniai ir mokytojai turi savo paskyras.
  4. Į ugdymo turinį integruojama aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymo programa „Mąstymo mokykla“. Mokytojai taiko metodus, ugdančius mokinių mąstymo gebėjimus ir teigiamus mąstymo įpročius.
  5. Skatinant mokinių fizinį aktyvumą į kūno kultūros pamokas integruojama:
  • Golfo žaidimas: 4 klasėse po 5 val.
  • Plaukimo mokymas: 2 klasėse po 18 val.
  1. Mokymuisi naudojami internete esantys mokymosi ištekliai, skaitmeninės mokymosi priemonės. Mokytojai taiko įvarius laisvos prieigos mokymosi išteklius (pvz. e.mokykla, robotukai.lt. Eduka.lt).
  2. 1-4 klasėse dalykų mokymui pagal mokinių mokymosi gebėjimus naudojamos skaitmeninės EMA pratybos.
  3. Išskirtinių gabumų turinčių mokinių poreikių tenkinimui 1 – 4 kl. skiriamos pamokos, iš mokinių poreikiams tenkinti skiriamų pamokų.

Priemonių sąrašas 1 klasei

PRIEMONĖS PIRMOKUI

Sąsiuviniai linijomis 1 kl (7 vnt)
Sąsiuvinis langeliais 1 kl. (7 vnt)
Aplankalai: sąsiuviniams, vadovėliams
Segtuvai sąsiuviniams (A5 formato), vadovėliams ir pratyboms (A4 formato) susidėti
Aplankas (plastikinis vokas) spalvotam popieriui, jo atraižoms susidėti
2 rašaliniai rašikliai
Kapsulių pakuotė
2-3 paprasti  pieštukai (minkšti)
Spalvoti pieštukai (12 vnt) (minkšti arba akvareliniai)
Flomasteriai
Drožtukas
Trintukai
Liniuotė (geriau 20 cm)
Piešimo sąsiuviniai  A4 ir A3 formato storesniais (piešti akvarele, guašu) lapais
Kopijavimo popieriaus 1 pakuotė
Iš abiejų pusių spalvotas popierius (geriausia kopijavimo)
Iš abiejų pusių spalvotas kartonas (neblizgus)
Guašas ir akvarelė
Indelis vandeniui
Teptukai (įvairaus storio)
Plastilinas
Klijai (pieštukiniai  ir lipalas)
Žirklutės turėtų būti bukais galais, bet pakankamai aštrios.
Sportinė apranga kūno kultūrai
Šokių bateliai („češkės“)
Po rankšluostinio popieriaus pakuotę
Pratybų sąsiuviniai ir mokyklinė dūdelė  (perkama su mokytoja)
UNIFORMA https://vileisiumokykla.lt/priemimas/mokykline-uniforma/

_____________________________