INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ MOKYTIS

KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLOJE 2020-2021 MOKSLO METAIS

Mokykloje vykdomos  ugdymo programos:

 • Ikimokyklinio ugdymo programa
 • Priešmokyklinio ugdymo programa
 • Pradinio ugdymo programa
 • Pagrindinio I dalies ugdymo programa

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į  1-8 KLASES

    Prašymus pradėti mokytis 2020-2021 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose bus galima pildyti Kauno miesto savivaldybės tinklapyje: https://imokykla.kaunas.lt/

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius informuoja,  kad  sprendimas  „Dėl  Kauno   miesto   savivaldybės  tarybos   2018  m.  vasario   6  d. sprendimo  Nr.   T-33 „Dėl  priėmimo  į  Kauno   miesto   savivaldybės  bendrojo   ugdymo   mokyklas tvarkos  aprašo patvirtinimo“  pakeitimo“ miesto  taryboje bus priimtas š. m.  kovo 24 d.

Priėmimo tvarka reglamentuota Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr.T-33 ,,Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu“

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD PRAŠYMO PADAVIMO DATA IR LAIKAS NETURI JOKIOS ĮTAKOS PRIIMAMŲ ASMENŲ EILIŠKUMUI

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

Vaikai priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr.T-456  ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.T-331 “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės” pakeitimo“

Prašymo pateikimas (prašymai priimami visus metus)

 • elektroninių būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą; Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://i-darzeli.kaunas.lt
 • įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, kab. Nr. 128, tel.: (8-37) 36 31 07.
 • savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui, atsakingam už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą.

Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai vaiko gimimo liudijimą. Deklaruota gyvenamoji vieta privalo būti Kauno mieste.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

Kai vaikas bus užregistruotas į ugdymo įstaigą,  bus suteiktas vaiko ID.  Internetinėje svetainėje: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

Grupių sudarymas

 • Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d., jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
 • Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Tėvų informavimas dėl priėmimo

 • elektroniniu paštu,
 • telefonu,
 • kreipiantis į kitas įstaigas, kur vaikas yra patekęs, jei yra nesusisiekiama su tėvais pagal nurodytus kontaktus.

Jei ilgą laiką (2 mėn. nuo priimamų vaikų sąrašų sudarymo) nepavyksta susisiekti su tėvais, tokiu atveju jų vaikai iš laukiančiųjų sąrašų braukiami.  Pasikeitus kontaktiniams duomenims, būtina informuoti įstaigos administraciją.

Patenkinus tėvų prašymus, reikalinga

 • Sveikatos pažyma, kad vaikas gali lankyti darželį.
 • Atvykti pasirašyti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo sutartis susitartu laiku.

Atsakoma į Jums rūpimus klausimus telefonu (8 37) 36 28 27 ir  el. paštu: mokykla@vileisis.kaunas.lm.lt


REGISTRUOTŲ PRAŠYMŲ TIKRINIMO VARTOTOJŲ VADOVAS

spaudžiamas meniu juostoje Tikrinti

Pastaba.

– Per elektroninę sistemą pateikti prašymus galės tik Kauno mieste deklaruoti asmenys. Kauno rajono gyventojai prašymus pateikti galės atvykę į mokyklą. Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti pasirinktai mokyklai.

– Tie kurie deklaravo gyvenamą vietą kovo pradžioje, Sistema gali jų neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro Balandžio pradžioje (t.y. kiekvieno mėn. pradžioje). Eilė pasislinks automatiškai. 

–  Anuliuoti ir koreguoti (keisti) prašymus galima tik konkrečioje mokykloje. Mokykla galės keisti tik į ją paduotą prašymą.

Teritorijos


Mokyklinė uniforma